Корзина
97 отзывов
Надежный продавец Prom.ua
Интернет магазин "AVTODRIVE"

Zic

Zic

Заснована в 1962 роцi, SK Energy була першою компанiєю в Кореї, що спецiалiзується в галузi нафтопереробки. Сьогоднi це гiганський промисловий концерн, що здiйснює повний та безвiдходний цикл видобування та виробництва вiд газу до асфальту, включаючи широку гаму продуктiв нафтохiмiї, рiзних видiв пального, автомобiльних мастильних матерiалiв та iншої продукцiї.

SK Energy — це фiлiя SK Group, в яку входять 75 компанiй з усього свiту. SK Energy — це гордiсть Пiвденної Кореї, провiдна енергетична та нафтохiмiчна компанiя Азiатсько—Тихоокеанського регiону. SK Energy — один iз свiтових лiдерiв не тiльки в галузi нафтопереробки, але й на ринку високотехнологiчних мастильних матерiалiв и сировини для них, яку називають базовою оливою.

SK Energy бере участь у розробці та видобутку нафти на 33 родовищах в 14 країнах світу. Виробничий комплекс в м. Ульсан є найбільшим в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та другим за величиною у світі. Загальна площа комплексу - майже 10 км2 (а це 1400 футбольних полів), на яких зосереджено більше 40 нафтохімічних виробництв. Більше 50 відсотків продукції експортується в США, країни Європи, Японію, Росію, Китай і країни Південно-Східної Азії. Виробничий комплекс в Ульсані виробляє 5,5 млн тонн нафтопродуктів 120 видів. Для роботи над базовими оливами, окрім заводу в Ульсані, виробничі потужності також розташованi в Індонезії, а в 2013 р. буде побудовано завод в м. Картахена, Іспанія. З метою розвитку глобального бізнесу змащувальних матеріалів і сировини для них (базової оливи) в 2009 р. було створено дочірню компанію SK Lubricants, що відповідає за розвиток напряму, у тому числі в країнах СНД.

В 1995 г. SK розпочала виробництво високотехнологiчних автомобiльних мастильних матерiалiв ZIC. Сьогоднi ZIC є одним з найбiльших брендiв на свiтовому ринку.

Унiкальнi властивостi мастильних матеріалiв ZIC забезпечуються найбiльш досконалою на сьогоднішнiй день технологiєю глибокої переробки нафти – каталiтiчним гiдрокрекiнгом i гiдродепарафiнiзацiєю. Саме на основi цiєї технологiї виробляється базова олива з Дуже Високим Iндексом В’язкостi (VHVI). Процеси гiдрокрекiнга i гiдродепарафiнiзацiї призводять до цiльової змiни молекулярного складу олив, що наближає їх властивостi до синтетичних. Технологiя виробництва базових олив YUBASE (бренд базової оливи, що виробляється SK Lubricants) є мiжнародно визнаною i захищеною патентами у 23 країнах свiту.
YUBASE – бренд № 1 у свiтi серед VHVI-базових олив третьої групи; експортується бiльш нiж до 50 країн свiту, а основними покупцями є провiднi свiтовi виробники змащувальних матерiалiв.

Моторнi оливи ZIC не тiльки вiдповiдають найбiльш жорстким вимогам вiдомих мiжнародних стандартiв – API, ACEA, ILSAC, Global DHD, але й перевершують їх. Оливи ZIC мають допуски багатьох свiтових автовиробникiв (включно Porsche, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, MAN, Mack, Cummins, Scania). 


Декiлька фактiв про ZIC:

• з моменту виходу на ринок у 1995 роцi ZIC визнається брендом № 1 у Кореї; 
• SK є лiдером корейського ринку змащувальних матерiалiв вiд часу заснування компанiї 
у 1964 роцi; 
• ZIC експортується до 31 країни свiту; 
• сьогоднi ZIC продається в 11 країнах СНГ; 
• ZIC використовують у якостi заводської заливки на заводах Hyundai-KIA у США, Китаї, 
Кореї, Iндiї, Чехiї, Словаччини;

Змащувальнi матерiали ZIC мають ряд значних переваг у порiвняннi з оливами iнших виробникiв:

• Дуже високий iндекс в’язкостi дозволяє їм зберiгати текучiсть за низьких температур та забезпечувати надiйне змащення за високих температур. 
• Дуже висока термоокислювальна стабiльнiсть дозволяє оливам зберiгати свої експлуатацiйнi властивостi незмiнними впродовж тривалого термiну, що гарантує надiйне змащення двигуна до наступної замiни оливи. 
• Бiльш низька, в порiвняннi з iншими оливами, зольнiсть призводить до меншого утворення лакових вiдкладень i пiдтримує двигун у чистому станi, зменшуючи витрати пального i мастил, а в кiнцевому рахунку подовжує робочий ресурс двигуна. 
• Високоефективнi присадки забезпечують максимальний захист вiд зношування i чистоту двигуна впродовж всього термiну мiж замiнами оливи. 
• Зниження тертя у двигунi зменшує витрати палива i викиди шкiдливих речовин до атмосфери.

 

Унiкальнi властивостi мастильних матеріалiв ZIC забезпечуються найбiльш досконалою на сьогоднішнiй день технологiєю глибокої переробки нафти – каталiтiчним гiдрокрекiнгом i гiдродепарафiнiзацiєю. Саме на основi цiєї технологiї виробляється базова олива з Дуже Високим Iндексом В’язкостi (VHVI). Процеси гiдрокрекiнга i гiдродепарафiнiзацiї призводять до цiльової змiни молекулярного складу олив, що наближає їх властивостi до синтетичних. Технологiя виробництва базових олив YUBASE (бренд базової оливи, що виробляється SK Lubricants) є мiжнародно визнаною i захищеною патентами у 23 країнах свiту.
YUBASE – бренд № 1 у свiтi серед VHVI-базових олив третьої групи; експортується бiльш нiж до 50 країн свiту, а основними покупцями є провiднi свiтовi виробники змащувальних матерiалiв.

Моторнi оливи ZIC не тiльки вiдповiдають найбiльш жорстким вимогам вiдомих мiжнародних стандартiв – API, ACEA, ILSAC, Global DHD, але й перевершують їх. Оливи ZIC мають допуски багатьох свiтових автовиробникiв (включно Porsche, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Volvo, MAN, Mack, Cummins, Scania).

Другие статьи